Životinja Koju Prvu Vidiš Govori O Tvom Tajnom Smislu Života


Jedan švajcarski psihijatar, Herman Roršak je jednoga dana slučajno kanuo mastilo na papir, preklopio ga i dobio veoma interesantne, ali ne tako jasne slike. Te mrlje koje je napravio pokazivao je svojim pacijentima i odbacivao one koje nisu izazivale značajne odgovore kod različitih psihijatrijskih slučajeva. Samo 10 je uzeo kao finalne i to mu je bilo dovoljno da postanu istorija.

Roršakov test sa tim mrljama se ne tumači samo sa jednim odgovorom na pitanje, već mora da bude kompletan skup odgovora , a uz to, psihijatar mora da posmatra i ponašanje pacijenta u toku ispitivanja. Pacijenta inače pogledaju tu mrlju i kažu ono što vide. Svi odgovori koji se daju se beleže, a ispitivač beleži i kako se daje odgovor, kakvo je opažanje, koji su razlozi za davanje određenih odgovora, i kakva su zapažanja. Taj test može da pruži inteligenciju pacijenta, kulturu kojoj pripada, koliko pati, i kakav je odnos pacijenta prema stvarnosti i okolini.

U suštini, te mrlje nisu nikakve slike, već su pukom slučajnošću nastale pojedini obrisi koji mogu da podsećaju na svašta. To u suštini govori šta vam je prvo na pameti.

Slično tom testu, na Internetu se pojavio još jedan, malo prostiji, gde je moguća i neka vrsta samo-procene. Drugim rečima, mi ćemo vam dati moguće tumačenje vaše ličnosti na osnovu onoga što vidite na određenim obrisima.

Koju životinju vidite?

Bik

Ako ste prvo videli bika, trebalo bi da znači da vam samopouzdanje ni malo ne manjka. Volite da ljudi ne znaju puno o vama i da vas smatraju tajanstveni. Vi ne volite nikakve laži i prevare.

Konj

Ako ste prvo videli konja, trebalo bi da ste rođeni vođa. Vi ne birate posao da bi ste prehranili svoju porodicu i nikada ne kukate. Ne bežite od borbe i uvek slušate taj vaš unutrašnji glas o tome šta vam je dobro činiti, a šta loše.

Medved

Ako je prva stvar što ste videli medved, vi ste odličan slušalac. Dobro razumete probleme drugih ljudi i volite im pomagati. Nikada ne sudite o drugima i odlični ste sa čuvanjem tajni.

©Image Source