Zagonetka sa Ribama Koju je Nemoguće Rešiti i to Ljude Izluđuje


Zagonetke su uvek dobre za vežbanje vaših “vijuga”. I taj mozak treba da se trenira, isto kao što treniramo i ostatak našeg tela. Pa, najbolje su zagonetke zbog kojih nakon saznavanja pravog rešenja lupimo šakom o čelo i čudimo se kako se toga nismo setili jer je rešenje potpuno očigledno. Mislite da ste dobri sa zagonetkama? Pa testirajte se!

Vrlo lako. Rešenje je 1! Mora biti 1!

©Image Source

Ribama je prirodno stanište voda. One žive u njoj. Tako da se ribe ne mogu udaviti.

©Image Source

A, ako su u akvarijumu, gde mogu otplivati? U filter?

©Image Source

Pa i kada uginu, ribe ostaju u tom istom akvarijumu!

©Image Source

Dakle odgovor je 10!

Da li je bilo teško?