Ultimativni Vodič o Tome Kako Će Vaša Deca Izgledati


Mnogi parovi sanjaju da imaju decu. To je, na kraju, cilj svakog čoveka. A kada se to desi, da par napokon sazna da je “dete na putu”, svi žele da znaju kako će to dete da izgleda i pre nego što se rodi. E pa zahvaljujući nauci mi to možemo da predvidimo (donekle). Stvar je u tome da se neke karakteristike preslikavaju sa roditelja na decu, a neke čak sa deka i baka na unuke.

Kakvo je osnovno ponašanje gena?

©Image Source

Ovo je vrlo jednostavan grafik koji bi trebao da predvidi koju će boju očiju da ima vaše dete.

Vrste Gena

Ima dve vrste gena – Jaki geni i slabi geni. Drugačije su poznati kao dominantni i recesivni. Ta dva tipa se jasno razlikuju i može se jasno predvideti ishod. Na primer, ako majka ima svetlu kosu, a otac tamniju, onda njihovo dete takođe ima tamniju kosu.

Dominantni ili recesivni geni?

Ali se postavlja pitanje koji su geni dominantni, a koji su recesivni.

Moguće Osobine Vaše Dece

Ne postoji univerzalni mehanizam za predviđanje i ni jedan način predviđanja nije egzaktan. Samo se pože pretpostaviti na osnovu gena oba roditelja. Sve zavili od pojedinosti proteina za koje se kodiraju dominantni aleli, tj. alternativne forme gena.