Pomerajući samo dve šibice, koji je najveći broj koji možeš dobiti?


Raspored šibica pravi broj 508. Pokušajte da namestite šibice tako da dobijete najveći mogući broj. Međutim, trik je u tome da premestite samo 2 šibice.

Morate da razmišljate na drugačiji način od onog konvencionalnog. Pokušajte u glavi da zamislite koja je to najveća cifra koju bi ste mogli da oblikujete pomeranjem samo dve šibice.

©Pinterest

Naime, ovaj test ima nekoliko odgovora, a krajnji rezultat samo zavisi od onoga koliko ste zaista domišljati.

Evo mogućih odgovora!

ODGOVOR 1: 999

Najveći mogući TROCIFRENI broj je 999. Možete da dođete do njega pomerajući dve šibicesa druge i treće cifre. Međutim, nigde ne piše da bi trebali da se ograničavamo na trocifren broj!

©Pinterest

ODGOVOR 2: 51.181

Ako pomerimo gornje i donje šibice sa srednje nule, napravićemo jedinice. Možemo da pomerimo dve šibice u zadnji deo i napravimo još jednu jedinicu. Tako dobijemo 51.181. Da li je ovo najveći broj? Zapravo ima većih.

©Pinterest

ODGOVOR 3: 81.151

Možemo da pomerimo gornju i donju šibicu sa srednje nule na početak.

©Pinterest

A ako okrenemo broj naopačke dobijemo 81.151.

©Pinterest

ODGOVOR 4: 5 na 118

Pošto već ne moramo da razmišljamo konvencionalno, hajde da budemo malo više kreativni. Možemo da uzmemo dve šibice i da napravimo stepenovanje (^), tj. 5^118 stepen.

©Pinterest