Ovako Će Ljudi Izgledati za 1000 Godina


Činjenica je da su našu sadašnjost oblikovali ljudi sa vizijom. Ono što danas imamo kao moderne uređaje, nekada su ljudi mogli videti samo na filmu ili TV serijama. Međutim, došli smo do prelomnog trenuntka u razvitku naše civilizacije, gde je budućnost potpuno neizvesna. Na naš razvoj uticaće veliki broj varijabli.

Na Budući Razvoj Ljudskog Tela Uticaće Nekoliko Faktora

©Image Source

Dok tumaramo nepreglednim virtualnim hodnicima YouTube-a, nekada i naiđemo na kvalitetan sadržaj. Tako su i članovi naše redakcije došli do kanala ASAP Science. To je kanadski YouTube kanal čiji su idejni tvorci Mičel Mofit i Gregori Braun. Njihovi kreatori prilaze nauci sa šaljive strane. Tako su napravili i video o razvoju ljudskog tela gde su proučili genetske mutacije koje bi mogle da uslede ako nastavimo ovim putem. Klima se menja, tehnologija se razvija, pa će shodno tome i naše telo da se prilagodi kako zna i ume.

Oči Mogu Poprimiti Crveni Pigment

©Image Source

Genetske mutacije mogu dovesti do nove boje očiju – crvene.

Tela Će Se Prilagoditi Novim Uticajima

Na naš razvoj će uticati klimatske promene. Naše telo će se prilagoditi promenom fizičke forme.

Tehnologija Će Postati Sastavni Deo Našeg Tela

AsapSCIENCE na osnovu trenutnog razvoja tehnologije predviđa i nanobote koji preuzimaju brigu o našim telima.

Beli LJudi Danas

©Image Source

Ovaj kanal predviđa promene kroz koje će naše telo morati da prođe u periodu od hiljadu godina.

AsapSCIENCE Predviđa Da Će Konture Našeg Lica Proći Kroz Određene Promene

©Image Source

Malo su čudna predviđanja, ali ko zna. Nadamo se da ovi ljudi greše.