KORISTITE LI BANKOMAT? Više nikad ne uzimajte POTVRDU nakon transakcije! Evo zašto…


Da li ste ikada čuli za Bifenol A? Bolje je poznat po skraćenici BPA i to je bezbojna čvrsta supstanca koja se rastvara u organskim rastvaračima, a malo manje u vodi. Međutim važno je ovo “malo manje”. U upotrebi je od 1957. godine.

BPA se koristi u proizvodnji pojedinih plastika. Ona je providna i tvrda i skoro svakog dana smo u kontaktu sa ovakvom plastikom kroz flašice za vodu, pojedine delova sportske opreme, CD-ove, DVD-ove, itd. U drugom obliku se koristi kao epoksi smola kojom se premazuju cevi za vodu, konzerve za hranu i piće, pa i za izradu fiskalnih računa.

Foto – Pixabay

Problemi

Naučno je dokazano da BPA ima određena svojstva hormona i može uticati na plodnost muškaraca i žena. Zato su od 2008. godine vlade nekih zemalja ispitivale bezbednost ove supstance. Neki prodavci su zbog ovoga morali da povuku iz prodaje proizvode koji su u sebi imali BPA. SAD, Kanada, i Evropska Unija su za sada definitivno zabranile upotrebu ovog elementa u proizvodnji flašica za bebe. U zemljama bivše Jugoslavije nema takve zabrane, osim u onim koje su postale članice EU.

Prevelike količine BPA na fiskalnim računima!

Nedavno su se u jednom sprovedenom istraživanju pojavili podaci da su osobe koje su rukovale papirom koji se koristi na bankomatima preko dva sata, bez rukavica, u urinu imale povećan odnos bisfenola A. Oni koji su koristili rukavice nisu imali taj problem.

Foto – Pixabay

Još uvek nije utvrđeno koje su količine ove supstance u urinu kritične, ali bilo bi dobro da budete oprezni ukoliko ste na takvom radnom mestu koje zahteva od vas rad sa fiskalnim računima.