Kada Evolucija Ode Pogrešnim Putem


“Evolucija je razvoj iz nižeg u više, iz jednostavnog u složeno, nekog prirodnog ili društvenog procesa (evolucija umnih sposobnosti, evolucija tela, evolucija sredstava za proizvodnju, itd.)”

Međutim, evolucija nekada može krenuti i krivim putem. Dok neka pojava ili neko telo evoluira u pozitivnom smeru, može se desiti da nešto krene unazad. Kroz evoluciju, ljudi su prošli nekoliko faza, a evolucija našeg intelekta je uslovila i napredak naše vrste. Ali, eto, danas nećemo raspravljati o evoluciji sa naučne strane, već kako naše društvo može u nekim delovima da krene i pogrešnim putem, pa u mesto da napreduje, krene da uništava i nazaduje.

©Image Source

©Image Source

©Image Source

©Image Source

©Image Source

©Image Source