Ilustracije Jedne Majke: Kako Izgleda Stvarni Život sa Decom


Umetnici neretko izvlače inspiraciju za svoja dela iz njihovih ili tuđih života. Mogu se poslužiti intimnim pričama koje su čuli u prolazu i iskoristiti mnoge susrete iz realnog života kao neku vrstu muze za pisanje boljih priča ili slikanje boljih slika. Jer ipak, dobro umetničko delo je ono sa kojim možemo da se poistovetimo. Pa, taj proces koristi i umetnica Natali Žomar, koja je pokušala da zabeleži dobre i loše strane roditeljstva kroz određenu dozu humora.

Nakon svake od njenih koloritnih ilustracija, Žomar nudi iskrenu sliku dela njenog života kao mame. I mada mnoge njene slike prate ispunjavanja teških prohteva njene male bebe i haos odgajanja školaraca, ona tu pokazuje i svoju bezgraničnu ljubav prema svojoj deci. Jer na kraju, šta je drugo roditeljstvo nego ljubav?

Uživajte u ovim prelepim, komičnim ilustracijama.