DRŽAVA DAJE 30 MILIONA DINARA ZA KUPOVINU KUĆA: Ako ispunjavate SLEDEĆE USLOVE, možete da konkurišete!


Zajednički problem gotovo svih zemalja u regionu je što se godišnje izgubi po jedan grad. Stanovništvo napušta ruralne sredine i stvaraju se ogromni problemi sa poljoprivredom. Da bi te probleme nekako rešile, države polako počinju da pomažu lokalne samouprave kako bi se narod vratio na selo. A zna se da ceo ovaj region može da se pohvali dobrom obradivom zemljom, ogromnim pašnjacima i (koliko-toliko) zdravom sredinom.

Iz ovog razloga je Autonomna Pokrajina Vojvodina izdvojila 30 miliona dinara za kupovinu seoskih imanja.

Foto – Pixabay

Za dodelu takvih sredstava je raspisan konkurs od strane Zavoda za Ravnopravnost Polova, a glavni ciljevi cele akcije su:

– Razvoj seoskih sredina;

– Natalitet;

– Unapređenje ekonomskog položaja žena kroz vlasništvo nad nekretninama.

Za ovaj novac mogu aplicirati svi bračni i vanbračni partneri koji žive na prostoru Vojvodine. Rok za prijavu je 15. april.

Foto – Pixabay

Maksimalni iznos na koji parovi mogu da računaju je milion dinara, a prijave mogu podneti svi parovi čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana, i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života.

Još neki od glavnih uslova su da barem jedan od partnera bude u radnom odnosu, i da isto tako barem jedan bude mlađi od 40 godina.

Foto – Pixabay

Dodatno:

– Ne smeju biti vlasnici ni suvlasnici nikakve nepokretnosti;

– Ne smeju biti u srodstvu sa prodavcem nekretnine;

– Ne smeju biti pravosnažno osuđivani;

– Ne smeju dugovati za poreze i doprinose.

Šta vi mislite o životu na selu? Da li bi razmislili o prelasku na selo?