Doktori traže od ljudi širom sveta da odmah prestanu da uzimaju Ibuprofen, a evo i zašto


Ibuprofen je dobro poznat lek kod nas. Prisutan je već neko vreme na tržištu i obično se uzima zbog bolova u vratu, zbog artritisa ili čestih glavobolja. Međutim, svi koji ga koriste bi navodno trebali da se malo razmisle o svemu.

Lekari su skoro izašli u javnost sa mišljenjem da upotreba ibuprofena i još nekih drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova može zapravo ugroziti zdravlje. Prema poslednjim istraživanjima ovaj lek (i ostali ne- aspirinski nesteroidni antiinflamatorni lekovi) može izazvati infarkt i/ ili moždani udar.

Prema članku objavljenom od strane FDA (Američke komisije za hranu i lekove) od januara 2019. godine se ibuprofen kompletno povlači iz upotrebe. Oni su u svojim istraživanjima došli do zaključka da i samo kratkotrajna upotreba ovog leka može povećati rizik od infarkta i moždanog udara.

Foto – Pixabay

Neki od drugih lekova koji su trenutno zabranjeni u Americi su i Celebrex, Aleve, Naprosin, i Toradol. Aspirin nije uključen u tim njihovim upozorenjima.

Po tim istraživanjima do sada je potvrđeno da su ovi lekovi na godišnjem nivou već usmrtili preko 16,000 ljudi, a u bolnicu poslali preko 100,000. I to samo u Americi. Najčešći problemi su i čir na želucu i krvarenje u stomaku.

Povećan je i rizik od drugih stanja kao što su atrialna fibrilacija, gde srce počne uzbrano da udara i da slabi; oštećenje bubrega; usporeno sazrevanje rana i preloma, itd.

Prema tom članku FDA: “Ovaj rizik se povećava što se duže nastavlja korišćenje Ibuprofena. Ne morate genetski biti u opasnosti od srčane bolesti, iako onda logično imate veće šanse za srčani napad ili šlog. Ovi rizici čine Ibuprofen veoma opasnim za pojedince starije od 40 godina. Tada se inače povećava rizik od srčanih oboljenja.”

Foto – esquaredresearch.com

Ta informacija proizilazi iz rezultata istraživanja koje je obuhvatilo više od 7 miliona pacijenata, i objavljeno je u časopisu The British Medical Journal. To istraživanje je potvrdilo da su korisnici koji su koristili ovakve lekove 14 dana pre istraživanja imali 19% više šanse da budu primljeni u bolnicu zbog srčane insufijencije. Takođe navode da se rizik od srčane insufijencije povećavao sa povećanjem doze ovog leka.

Prema ovim informacijama lekovi poput Ibuprofena povećavaju rizik od srčane insufijencije za 20%, ali tu se navodi da se stepen rizika menja od leka do leka i od doze do doze.

Foto – nitronewsbrasil.xyz

Međutim, iako je ovo istraživanje dokazalo štetne efekte ovog i ovakvih lekova, studija takođe ukazuje na to da su “ograničene informacije o riziku od srčane insuficijencije povezanih sa korišćenjem pojedinačnih NSAID-ova u kliničkoj praksi, a posebno ako se koriste u propisanoj dozi.”

Od 7.6 miliona ljudi kojima su propisani ovi lekovi, njih 92,163 je primljeno u bolnicu zbog srčane insufijencije. Ti ljudi su uglavnom bili stariji ljudi, sa prosečnom starosti od 77 godina.

Slične nalaze su dobili i britanski stručnjaci za lekove Diklofenak i Brufen, gde su zapravo tražili da se kompletno zabrani upotreba ovih lekova na svetskom nivou jer povećavaju rizik od srčanog udara i šloga za 50%.