Ako semafori ne rade, ko ima prednost na raskrsnici?


U auto školama učimo o raznim pravilima u saobraćaju koja su određena znakovima na putu. Svaka deonica puta mora da ima određene odrednice, međutim nekada se desi situacija koju jednostavno ne možete da predvidite i tada ili improvizujete ili sudite na osnovu onoga što imate ispred sebe. Šta da radite kada ni jedan znak na putu ne daje neko pravilo a imate raskrsnicu na kojoj ni jedna ulica nema pravo prvenstva prolaza?

©Image Source

Primera radi, meni se desila jedna situacija pre par dana. Vozio sam ulicom sa pravom prvenstva koju seku dve raskrsnice. Obe imaju semafore. Međutim, u trenutku kada sam prolazio prvu raskrsnicu ogromna kolona ispred mene staje zbog semafora na kraju ulice i mene ostavlja na sredini raskrsnice. Logično mi je bilo da se brzo vratim nazad da ne bi zatvorio ni pešački prelaz ni raskrsnicu na sred koje sam morao da stanem. Sačekao sam da se ponovo otvori semafor i da krene kolona. Tako treba, zar ne?

©Image Source

Međutim, mi eto imamo situaciju (koju možete da vidite na slici ispod) gde ni jedan semafor ne radi i ni jedna ulica nije sa pravom prvenstva. Vidite da plavi automobil zatvara ulaz u raskrsnicu, a da se automobil BR 3 kreće istom tom putanjom. Dakle sva vozila dolaze sa puteva iste važnosti.

Dobro pogledajte sliku i probajte da rešite kojim redosledom imaju pravo prvenstva automobili na slici

©Facebook/ screenshot

Ovde se primenjuje pravilo desne strane. Tj. svaki desni ima pravo prvenstva ako zadržava svoj pravac kretanja. Ono vozilo koje dolazi u susret i skreće u levo nema pravo prvenstva.

Dalje, (kao što se i meni desilo) vozač u vozilu BR3 ne sme da nastavi preko raskrsnice jer bi vozilo tako blokiralo raskrsnicu. Tu nam ostaju samo vozila 1 i 2. Pošto 1. skreće, pravo prvenstva ima vozilo BR2.

Dakle, redosled kretanja vozila kroz ovu raskrsnicu je: 2, 1, 3. (Ukoliko se u međuvremenu kolona ne pomeri napred)