8 Zagonetki Koje Će Dramatično Poboljšati Vašu Mentalnu Snagu


Da li volite zagonetke? Ako ih volite onda je to odlična stvar! Zagonetka je fraza, pitanje, ili izjava koja ima dvojako značenje i tu je da vas zbuni. Zagonetke, kao takve, čine dobro svima.

Šta su Zapravo Zagonetke?

Pre nego što pređemo na koristi koje imamo od zagonetki, moramo da razumemo da postoje dve vrste istih – enigme i konundrumi. Enigma je alegorična ili metaforička zagonetka koja vas baš duboko zamisli da bi je rešili. Konundrumi, sa druge strane, koriste “pun-ove” tj. igre reči.

Eksperti smatraju da su zagonetke univerzalna umetnost. A kako to? Svaka kultura ima zagonetke. Neke zemlje koje imaju mnogo zagonetki su Filipini, Holandija, Rusija, Kina, Mađarska i Finska. A mnoge kulture su kroz zagonetke podučavale mlade naraštaje da nije sve baš kako izgleda.

Čak su i neke drevne i srednjovekovne kulture imale zagonetke. Evo nekoliko primera.

Vavilon

Vavilonske zagonetke se smatraju za najstarije. Prema različitim istraživanjima, postoje drevni tekstovi koji sadrže zagonetke, previše komplikovane za današnje standarde, jer prosto rešenja ne postoje. To samo znači da su odgovori u drevnom svetu prenošeni sa generacije na generaciju verbalno. Jedan primer vavilonske zagonetke glasi: “Kolena mi se ubrzavaju, stopala ne miruju, pastir bez sažaljenja me vodi do pašnjaka.” Spekuliše se da je odgovor ili reka ili čamac.

©Image Source

Sanskrit (Indija, Nepal)

Indijska kultura krije najstarije antičke zagonetke sa sačuvanim odgovorima. Primer jedne takve zagonetke glasi: “Ko se kreće u vazduhu? Ko pravi galamu kada vidi lopova? Ko je najveći neprijatelj lotosa? Ko je završnica besa?” Verovali ili ne, sva ova pitanja idu zajedno, i nikako se ne odvajaju. Zašto? Odgovori na prva tri pitanja daju odgovor na poslednje. Odgovori su “Ptica, Pas, Sunce”, a na jeziku Sanskrita, odgovori su “Vi, çva i mitra”. Kada se kombinuju daju odgovor na poslednje pitanje, a to je čovek sa opasnom naravi – Viçvamitra.

Koje su Koristi Zagonetki?

Zagonetke i razni logički zadaci pouspešuju načine na koje deca misle. Često na zapadu te zagonetke drugačije zovu “brainteaser”.

Deca

©Image Source

Kod dece su zagonetke veoma važne za mnogo stvari, a među njima su:

Zbližavanje dece sa roditeljima

Deca obično razviju određene probleme u ponašanju ukoliko se ne vežu dovoljno za roditelje. Zagonetke su jedan od zabavnijih načina zbližavanja. Roditelji postave zagonetku ili neki problem koji treba da se reši, a deca počinju da razmišljaju i da nude svoje odgovore. Na taj način se dete uči da izrazi svoje mišljenje i da se pri tome ne boji kada to radi. Deca stiču samopouzdanje u izražavanju. Tako zagonetke mogu da razviju socijalne veštine kod dece. Kasnije ta ista deca, te zagonetke mogu da iskoriste da se dokažu u društvu.

Prilika da se uči

Jedna od važnih činjenica kod zagonetki je ta da se mogu prenositi sa kolena na koleno. To je neraskidiv lanac. Jedan od ključnih faktora za ovo je da deca šire dalje te zagonetke. To takođe unapređuje pamćenje detetu.

Vokabular

Zagonetke se često prave da budu kreativne sa više naprednih reči. Kada deca nauče zagonetku i požele da je podele moraju prvo da je nauče i da razumeju kontekst. To takođe može okuražiti decu da pitaju za neke reči koje ne razumeju.

Razumevanje

Danas mnoga deca nauče da pišu i da čitaju veoma rano. Međutim, deca ne razumeju baš sve. Da bi dete moglo da podeli zagonetku ili logički problem sa drugom osobom, mora potpuno da razume ono što nudi.

Pripreme za važne testove

Mnoga školska testiranja se oslanjaju na kreativnost, logiku i razumevanje. Zagonetke i logički problem unapređuju dete u svim tim oblastima. Mogu da razviju i kritičko razmišljanje i rešavanje problema kod dece.

Inteligentni humor

Znate kakva su deca kada su u pitanju smešne stvari. Deca vole prostu komediju, gegove i slično. Da bi se unapredio humor kod dece pružite im kreativne zagonetke. Mogu da ih zabave i da nateraju njihove umove na razmišljanje.

Odrasli

Pa zagonetke takođe mogu biti veoma značajne i za odrasle koji već imaju razvijene mentalne sposobnosti. Evo nekih primera:

©Image Source

Unapređenje memorije

Da se razumemo, odraslima često zarđa pamćenje. Zagonetke i logički problemi to mogu da poprave ili barem da pomognu u “oštrenju uma”. Eskperti kažu da zagonetke mogu da pojačaju veze ćelija u mozgu. Zagonetke ubrzavaju proces razmišljanja i mentalne spremnosti.

Ubrzano logičko delovanje

Neke zagonetke mogu biti veoma teške za odrasle. Ali zato te teške zagonetke uče odrasle da razmišljaju i priđu problemu iz različitih uglova. Uče ljude da misle van prethodno zacrtanih granica. Svaki pokušaj, greška, i rešenje određenog problema prati neki sistem.

Mašta

Da bi dali odgovor na neku pitalicu, zagonetku, ili rešili neki problem morate naučiti da prepoznate određene detalje i da ih kombinujete ne bi li sklopili pravu sliku. To uči osobu da radi sa logikom i maštom.

Oslobađa dopamina

Rešavanje različitih logičkih problema i zagonetki aktivira mozak da proizvodi neurotransmiter zvan dopamin. On nam pomaže da razvijemo motoričke veštine, koncentraciju, pozitivno razmišljanje, samopouzdanje, pamćenje i razumevanje. Zato se neki ljudi nikada ne predaju, čak i ako naprave 1000 grešaka.

Stari Ljudi

Često se starost poistovećuje sa lošim pamćenjem i prepoznavanjem. Sa druge strane zagonetke su tu da oštre mentalni kapacitet. Evo nekih prednosti koje zagonetke imaju za starije ljude.

©Image Source

Smanjuje rizik od demencije

Istraživanja pokazuju da će do 2050. oko 37 miliona ljudi koji su prešli 65 godina života imati neku vrstu mentalne bolesti prouzrokovanu starenjem. Zagonetke i logički problem mogu da uspore efekte demencije ili da ih totalno izbegnu ukoliko se praktikuju redovno. Zagonetke bi pomogle našim dekama da rešavaju ukrštene reči i da s’vremena na vreme oštre svoje umove.

Vežba za um

Alchajmer je veoma opasna boljka koja pogađa starije ljude. Ako poznajete nekog ko pokazuje neke rane simptome ove bolesti, možete mu pomoći zagonetkama. Zagonetke će unaprediti kognitivne procese i funkcije kao što je pamćenje zato što aktiviraju povećavanje broja neurona unutar mozga, naročito u hipokampusu.

Zagonetke definitivno nisu samo za decu. Vežbajte svoje umove povremeno čitajući i rešavajući malo teže zagonetke. A sada kada znate koje su koristi zagonetki, hajde da se malo igramo!!!

#1

©Image Source

#2

©Image Source

#3

©Image Source

#4

©Image Source

#5

©Image Source

#6

#7

#8

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8